Hem
Om Seafarm
Nyheter
Projektpartners
Doktorander
Externa partners
Referensgrupp
Pressarkiv
Presskontakt
Publikationer /posters
Nyttiga länkar
Examensarbete
Lediga examensarbeten
Kontakt
Intranät
Sök


Fredrik Gröndahl, docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.
Forskningsfokus: hållbar användning av Östersjöns marina resurser och särskilt användningen av alger och vass för bioenergi och näringsupptag.
Fredrik Gröndahl är projektledare för Seafarm och arbetar i fokusområde 5.


E-post: fgro@kth.se


Ingrid Undeland, professor, Livsmedelsvetenskap, Chalmers.
Forskningsfokus: att hitta sätt att använda akvatiska råvaror som fisk, skaldjur och mikroalger mer effektivt genom åtgärder som bevarar kvaliteten, och genom att rena fram funktionella och/eller bioaktiva komponenter.
I Seafarm arbetar Ingrid Undeland i fokusområde 3.


E-post: undeland@chalmers.se


Ulrica Edlund, professor, Fiber och polymerteknologi, KTH
Forskningsfokus: syntes, ytmodifiering och karaktärisering av polymera material för biomedicinska applikationer, biopolymerernas kemi, samt design av funktionella material från förnybara råvaror.
I Seafarm arbetar Ulrica Edlund i fokusområde 3.


E-post: edlund@polymer.kth.se

Jenny Veide Vilg, PhD, Industriell bioteknik, Chalmers
Forskningsfokus: Bioteknik med alger som råvara. Fokus på enzymatiska och mikrobiella processer, etanolproduktion och livsmedelskomponeneter.
I Seafarm arbetar Jenny Veide Vilg i fokusområde 3.


E-post: jenny.vilg@chalmers.se

Jonas Nordström, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet och Institute of Food and Resource Economics, Köpenhamns universitet.
Forskningsfokus: hållbar konsumtion, experimentell ekonomi samt miljö-, hälso- och beteendeekonomi.
I Seafarm arbetar Jonas Nordström i fokusområde 5.


E-post: Jonas.Nordstrom@nek.lu.se
www.nek.lu.se/

Ulrika Welander, professor, Institutionen för bygg- och energiteknik, Linnéuniversitetet
Forskningsfokus: Utvärdering och optimering av biogasprocesser baserade på olika teknisk design anpassade efter substratets egenskaper.
I Seafarm arbetar Ulrika Welander i fokusområde 4.

 


Maria Malmström, docent, Industriell Ekologi, KTH, Stockholm.
Forskningsfokus: Miljömodellering och Miljögeokemi.
I Seafarm arbetar Maria Malmström i fokusområde 5.

E-post: maria.malmstrom@abe.kth.se
Hemsida: www.ima.kth.se/personal/malmstro/maria_malmstrom.htm

Henrik Pavia, professor, Biologi och miljövetenskap - Tjärnö, Göteborgs Universitet.
Forskningsfokus: marin botanik, marin samhällsekologi, marin kemisk ekologi.
I Seafarm arbetar Henrik Pavia i fokusområde 1.

E-post: henrik.pavia@bioenv.gu.se

Göran Nylund, forskare, Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet.
Forskningsfokus: marina algers ekologi, speciellt hur makroalger använder kemiska ämnen för att interagera med sin omgivning.
I Seafarm arbetar Göran Nylund i fokusområde 1.

E-post: goran.nylund@bioenv.gu.se

Eva Albers, docent, Industriell bioteknik, Chalmers
Forskningsfokus: bioteknologi för användning av alger som produktionsorganism och förnyelsebar råvara, påverkan av industriella förhållanden för biotekniska processer, bioanalytisk kemi, mikrobiell fysiologi och metabolism, naturproduktkemi, användning av bl.a. matematisk modellering och metabolomics som redskap.
I Seafarm arbetar Eva främst i fokusområde 2 men även i forskningsområde 3.

E-post: eva.albers@chalmers.se

   
   
   
   
   Utskriftsvänlig sida
Seafarm | Global Network for Sustainable Development
Provided by Webforum