16 augusti 2018
Populärvetenskaplig föreläsning 16 augusti 2018, av Ingrid Undeland
https://loven.gu.se/skola-och-allmanhet/for-allmanheten/besok-pa-tjarno/popularvetenskapliga-forelasningar/undeland