Seafarms nya doktorander är på plats!

Nu är Seafarms tre nya doktorander på plats. Två av dem arbetar i Fokusområde 5, det vill säga med hållbarhet och projektets livscykelanalys, och den tredje i Fokusområde 3 som handlar om vilka ämnen som kan utvinnas ur algerna och hur de sedan kan vidareförädlas.


Jean-Baptiste Thomas

 involverades i projektet genom hans examensarbete om scenarier för ett ekonomiskt  lönsamt Seafarm. Handledare för examensarbetet var Fredrik Gröndal, och det genomfördes vid avdelningen för Industriell Ekologipå KTH i Stockholm.

Ursprungligen kommer Jean-Baptiste från London, där han växte upp i en familj med en fransk mamma och en amerikansk pappa. 2011 flyttade han till Stockholm för att fortsätta sina universitetsstudier som hade startats på King’s College London med en kandidatexamen i Geografi.

 En del av visionen med Seafarm är att utveckla en hållbar algodling samtidigt som det ger andra fördelar för miljön, särskilt i de lokala områdena nära algodlingarna. Ett holistiskt systemtänkande kommer att bidra till att styra projektets forskning och utveckling i denna riktning, säger han.

Under de närmaste fyra åren kommer JB:s forskning riktas mot att utveckla en hållbarhetsbedömning av projektet, särskilt mot odlingssystem, i samarbete med andra Seafarm forskare.                                                                     

+46 765 765 793    
jbthomas@kth.se                                                                      
                                         


Mauricio Sodré har en mer teknisk ingång till projektet och kommer bland annat att ägna sig åt hållbarhetsanalyser. Han är kemist och var egentligen intresserad av att utveckla mikroalgsbaserade bioraffinaderier i hemlandet Brasilien. Men när han efter sin masterutbildning arbetade på ett förlag som gav ut läroböcker i kemi, stötte han på Fredrik Gröndahls forskning. Han tyckte det lät intressant, sökte och fick pengar för att komma till KTH och doktorera.
– Brasilien har stor potential för algodling. Vi odlar redan en hel del, men bara en art och bara för att utvinna alginat. Trots att vi har stora problem med algblomningar är det ingen som tänker på att man skulle kunna odla alger för miljöns skull.

Villkoren för Mauricio Sodrés finansiering går en bit utöver det vanliga för doktorander. Han har förbundit sig att, förutom att skriva avhandling på KTH i fyra år, efter sin disputation komma tillbaka till Brasilien och implementera sina kunskaper där i fyra år till. Så vem vet, kanske går Seafarm på export till Brasilien!

+46 769370610
mausr@kth.se

Martin Sterner arbetade fem år med utveckling av isolerolja på ett traditionellt oljeraffinaderi innan han kände att det var dags för något nytt. Att doktorera har han alltid funderat på och när doktorandtjänsten inom Seafarm utannonserades tyckte han det lät intressant, sökte tjänsten och fick den.
– Jag tycker det är spännande med en ny typ av biomassa. Att få börja från scratch och att få ett nytt levande system att fungera.

Martin Sterner har tidigare läst molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Hans doktorandprojekt som handleds av Ulrica Edlund på KTH handlar i första läget om att extrahera bioämnen med fokus på polysackarider ur algbiomassan.
– Jag ska först ta reda på vilka ämnen som finns, och sedan fokusera på vilka material de passar bäst till. Det skulle kunna bli plastlika material, jonselektiva filter eller biokompatibla produkter så som kirurgisk tråd, möjligheterna är oändliga.

+46 703022639
msterne@kth.se

Anette Jansson var med i ett EU-projekt kallat” Biogas - nya substrat från havet” och för hennes del handlade det då om fiskslam. Hon har dessutom en lång arbetslivserfarenhet från både avloppsvattenrening och biogas.

Anette Jansson är civilingenjör inom kemiteknik och bioteknik på Chalmers. Hennes doktorandtjänst på Linnéuniversitetet handleds av Ulrika Welander.

– Jag ska utveckla och optimera biogasprocesser för makroalger, från liten laboratorieskala, sedan pilotskala och slutligen till stor fullskala. Biogas kan användas som fordonsgas till bilar, buss och lastbilar, förhoppningsvis även som flygbränsle till flygplan.

anette.jansson@lnu.se