Projektledare
Docent Fredrik Gröndahl, lektor på Industriell ekologi, 
Inst. för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, 
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Telefon: +46 (0)8 790 61 58
E-post: fgro@kth.se